Šta znači CENTAR?

» centar • muški rod geom. U geometrijskoj figuri (krugu, lopti) tačka koja je od svih tačaka obima ili površien podjednako udaljena;
voj. Glavni deofronta (za razliku od "krila");
U parlamentarnom životu: stranka koja sačinjava sredinu između ekstremnih stranaka i u dvorani parlamenta sedi u sredini, između tzv. "desnice" i "levice".