Šta znači ĆELIJA?

» ćelija • ženski rod Zasebna sobica, samica, naročito kaluđerska;
biol. Najsitiniji delići od kakvih su sagrađene biljke i životinje.

» ćelija • ženski rod (računari) Mesto preseka redova i kolona unakrsne tabele na koje upisujemo tekst, brojeve ili formule.