Šta znači ČAS?

» čas • muški rod Šezdeset minuta, jedinica za merenje vremena.