Šta znači CAKORA?

» cakora • ženski rod (nautika) Tip bokeljskog jedrenjaka, čamac sličan skabi, tupljeg oblika, manje brzine. Služio je više za prevoz tereta.