Šta znači ĆAJA?

» ćaja • ženski rod (pers. kethhuda, ćahje) Domaćin, starešina; zamenik, nadzornik.