Šta znači CA?

» Ca • skraćenica (hemija) Simbol kalcijuma.

» Pogledajte i ća ČA «