Šta znači BURDON?

» burdon • muški rod (muzika) Duboki bas na orgulji; tip. izostavljanje reči pri slaganju.