Šta znači BUNTOVNIK?

» buntovnik • muški rod Učesnik u pobuni, nezadovoljnik, davalac otpora (nem.)