Šta znači BUĆKURIŠ?

» bućkuriš • im. mešavina "svačega" Najčešće se koristi za hranu kod koje ne možete precizno odrediti šta je i od čega se sve sastoji... mada se reč u narodu koristi i na drugim mestima kada je nešto pomešano "zbrda zdola" ... Onda se kaže ma to ti je nekakav "bućkuriš"