Šta znači BRAZILEJIN?

» brazilejin • muški rod Crvena boja koja se pravi od brazilijanskog drveta; brazilin.