Šta znači BIZONALANA?

» bizonalana • l. bi-, gr. pojas, oblast podeljen na dve zone, koji se sastoji od dve zone.