Šta znači BIZON?

» bizon • muški rod (životinja) Divlji bivo, zuber (u Evropi); bufalo, američki divlji bivo.