Šta znači BIZANTOLOGIJA?

» bizantologija • ženski rod Nauka koja se bavi proučavanjem celokupnog života (duhovne i materijalne kulture) u staroj Bizantiji; vizantologija.