Šta znači BIZANTOLOG?

» bizantolog • muški rod Naučnik koji se bavi proučavanjem duhovne i materijalne kulture u staroj Bizantiji; vizantolog.