Šta znači BIZANTINIZAM?

» bizantinizam • muški rod Bizantijska umetnost;
Sistem vladavine sličan onome u Istočnorimskom Carstvu, gde je neograničeni vladar bio u isto vreme glava države i crkve, i dopuštao svojim dvoranima i ljubimcima da vrše uticaj na najvažnije državne poslove;
fig. Pokorno služenje i udvaranje vladarima i njihovim prohtevima, puženje pred višima i nadmenost prema nižim od sebe; vizantinizam.