Šta znači BIZANTIJSKI?

» bizantijski • pridev Koji se tiče grčkog ili istočnorimskog carstva; fig. koji kadi, koji se ulaguje starijima od sebe, ulagivački, udvorički, puzavački; vizantijski.