Šta znači BIZA?

» biza • ženski rod Pas, keruša, obično lovački.
prenosno: Ulizica, nečijij verni sluga.