Šta znači BITAN?

» bitan • pridev Važan, značajan.