Šta znači BIOSKOP?

» bioskop • muški rod Kinematograf, kino. Aparat koji pokazuje žive slike, tj. slike stvari i bića koje se kreću kao da su žive; dvornica u kojoj se prikazuju takve slike (filmovi).