Šta znači BIOLIMUNISCENCIJA?

» biolimuniscencija • ženski rod Pojava hladnog i vidljivog zračenja svetlosti kod tzv svetlećih organizama iz bilnog (neke bakterije i neke gljivice) i životinjskog (neke ribe i neki insekti, npr. svitci) sveta; ova pojava biva usled oksidacije luciferina pomoću kiseonika iz vazduha.