Šta znači BIOGEOCENOZA?

» biogeocenoza • ženski rod Dinamičan integralni evolucioni sistem, koji zauzima određenu površinu, a u čiji sastav ulaze komponente organskog i anorganskog sveta (bioceneza i biotop). (grč.)