Šta znači BIOGENEZA?

» biogeneza • ženski rod Postanak i razvoj života na Zemlji.
Razvitak života.