Šta znači BIODEGRADABILAN?

» biodegradabilan • pridev Raspada se biološkim putem.