Šta znači BIOČIP?

» biočip • muški rod (računari) U savremenoj tehnologiji treća generacija čipa (čip, mikročip i najzad biočip), tj. proizvod koji nastaje primenom elektronike i biologije; kombinacijom ove dve naučne oblasti dobija se provodnik sintetizovanog proteina koji će, kako se predviđa, omogućiti rad kompjutera koji će "misliti" poput čovekovog mozga.
Proteinski čip. (grč.)