Šta znači BIOCIDAN?

» biocidan • pridev Uništava život.