Šta znači BIOCENOLOGIJA?

» biocenologija • ženski rod Nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije.