Šta znači BIOBIBLIOGRAFIJA?

» biobibliografija • ženski rod Spisak dela i knjiga koje se odnose na život i rad nekog čoveka (pesnika, filozofa, vladaoca i dr.).