Šta znači BILINGVIZAM?

» bilingvizam • muški rod Dvojezičnost, govorenje dva jezika, obično u pograničnoj zoni. (lat.)