Šta znači BILINERAN?

» bilineran • pridev Ima dve prave linije.