Šta znači BILHARZIZA?

» bilharziza • ženski rod (medicina) Bolest koju izazivaju parazitski crvi.