Šta znači BILETER?

» bileter • muški rod Prodavalac ulaznica za predstave; izdavalac karata (železničkih itd.); biletar.