Šta znači BILETARNICA?

» biletarnica • ženski rod Blagajna, mesto gde se izdaju karte, ulaznice.
Kiosk, šalter za prodaju karata, ulaznica i sl.