Šta znači BILDUNGSFILISTAR?

» bildungsfilistar • muški rod Malograđanin, snob, koji se pravi važan svojom kulturom i obrazovanošću. (nem.)