Šta znači BILDER?

» bilder • muški rod (sleng, dijalekt) Čovek koji dugim vežbanjem razvija mišiće.
Vrlo jak čovek; veoma razvijen čovek.
Snob, hohštapler. (eng.)