Šta znači BILATERALIZAM?

» bilateralizam • muški rod Trgovina između dve zemlje s prebijanjem dugova. (lat.)