Šta znači BILATERALAN?

» bilateralan • pridev Dvostran, obostran, upravljen na suprotne strane; bilateralni kontrakt, ugovor koji obvezuje obe ugovaračke strane.