Šta znači BILATERALA?

» bilaterala • ženski rod (novinarstvo) U novinarskom jeziku stanje ka je nešto bilateralno.