Šta znači BILABIJATAN?

» bilabijatan • pridev (botanika) Ima dva lista, dvolisni.