Šta znači BILABIJAL?

» bilabijal • pridev (lingvistika) Suglasnik koji se izgovara sa obe usne, dvousneni suglasnik (b, p, m).