Šta znači BIH?

» BiH • skraćenica Bosna i Hercegovina.