Šta znači BIENIJU?

» bieniju • l. biennium vreme od dve godine.