Šta znači BICENTRIČAN?

» bicentričan • pridev Koji je koncentrisan oko dva središta, dva centra (lat.)