Šta znači BIBERE?

» bibere • glagol Piti; bibere preko mere, piti po grčkom običaju (tj. kada se u čije zdavlje pije onoliko čaša koliko njegovo ime sadrži slova ili koliko mu još želi godina života); bibere ad numerum, ispiti uz zdravicu određen broj čaša.