Šta znači BIARTIKULIRAN?

» biartikuliran • l. bi., articulus zglob koji ima dva zgloba, dvozgloban.