Šta znači BIANGULARAN?

» biangularan • pridev Dvougli.