Šta znači BELETRISTIKA?

» beletristika • ženski rod Lepa književnost; umetnička literatura u prozi (romani, novele, pripovetke); zabavna književnost svake vrste.
Ona grana literature koja ne služi ni religioznim, ni naučnim, ni praktičnim ciljevima, dakle pesništvo u stihu i prozi, zabavna književnost svake vrste, feljton, estetska i književna kritika.