Šta znači BEATIZAM?

» beatizam • muški rod Pravljenje svecem, tobožnja svetost, licemerstvo.