Šta znači BEATI POSIDENTAS?

» beati posidentas • lat. beati possidentes srećni su oni koji imaju, blago onima koji imaju.