Šta znači BEATE MEMORIJE?

» beate memorije • lat. beatae memoriae svete uspomene (o pokojniku).