Šta znači BEATA?

» beata • ženski rod Blažena, srećna; im. bogomoljka.